Most na Wiśle elementem anteny – czyli eksperymentów z dipolami ziemnymi ciąg dalszy.

Zachęcony pozytywnymi rezultatami poprzednich eksperymentów z dipolami ziemnymi, postanowiłem kontynuować eksperymenty z tymi ciekawymi antenami. Tym razem eksperyment miał na celu:

 1. Potwierdzić możliwość nadawania w paśmie 136kHz
 2. Sprawdzić wpływ zastosowania bardzo dobrej elektrody na antenę
 3. Potwierdzić że anteny typu dipol ziemny pracują również nad dobrze przewodzącą ziemią
 4. Sprawdzenie czy tak długa antena nadaje się również do odbioru w zakresie niższych zakresów fal krótkich

Jako antenę zastosowałem drut stalowy miedziowany o grubości 0,6mm – tylko ze względu na niską cenę i brak posiadania innego alternatywnego. Rezystancja dla prądu stałego (straty) dla tylko samego drutu wynosiła ponad 1kOhm. Przewód był rozciągnięty na trawie oraz tam gdzie była możliwość na krzewach na wysokości od 0m do maksymalnie 2m nad gruntem.

Przewód anteny zawieszony był wzdłuż klifu rzeki Wisły maksymalnie 15m nad poziom lustra wody. Jako jedną z elektrod wykorzystałem elektrycznie podłączony most knybawski nad rzeką Wisłą. Wymiary konstrukcyjne mostu:

 • długość: 982,5m
 • szerokość całkowita: 18,6m
 • szerokość jezdni: 12,0m

Most został odbudowany po zniszczeniach wojennych w roku 1950r., więc po 68 latach prawdopodobnie nie wszystkie połączenia w konstrukcji mają dobry styk elektryczny. Drugą elektrodą była taśma aluminiowa o szerokości 10mm i długości kilkunastu metrów zatopiona w rzece Wiśle.

Całkowita długość anteny łącznie z mostem wynosiła około 3km

Parametry elektryczne anteny:

 • Impedancja anteny w zakresie 50-250kHz wynosi około 800Ω
 • Rezystancja mostu dla częstotliwości 70Hz wynosi mniej niż 1Ω
 • Rezystancja przewodu antenowego dla prądu stałego wynosi ponad 1kΩ ( ponad 1000Ω)
 • Rezystancja między przewodem antenowym a ziemią dla prądu stałego wynosi około 80kΩ
 • Rezystancja całej anteny dla prądu stałego około 2kΩ (2000Ω)

Poniżej film przedstawiający jak odbierała antena w zakresie fal długich i średnich.

https://youtu.be/-LhH-mn-F-Y

Poniżej transformator dopasowujący oraz analizator

SWR anteny z transformatorem  o przekładni 1:1

SWR anteny z transformatorem  o przekładni 1:4

SWR anteny z transformatorem  o przekładni 1:9

SWR anteny z transformatorem  o przekładni 1:16

Wnioski z eksperymentu:

 1. Antena nadaje się do nadawania w paśmie 136kHz (2200m) . Poniżej sygnał odebrany w Gdańsku w odległości 40km. Ze względu na zasilanie z akumulatora nie robiłem dalszych prób na WSPR czy PSK.
 2. Wpływ bardzo dobrej elektrody (mostu) jest bardzo zauważalny: zwiększa sprawność anteny, zmniejsza impedancję anteny (łatwość dopasowania) i zwiększa szerokopasmowość. Poniżej SWR anteny z transformatorem  o przekładni 1:16 bez zastosowania mostu jako elektrody.
 3. Do pracy amatorskiej nadaje się również antena pracująca nad ziemią bardzo dobrze przewodzącą.
 4. Antena nadaje się również do odbioru w zakresie niższych pasm KF. Poniżej filmy przedstawiające jak antena odbiera w zakresach 3,7MHz i 7MHz. Ze względu na porę dzienną eksperymentu nie przeprowadzałem prób w paśmie 1,8MHz.

https://youtu.be/1WuevphxlvM

https://youtu.be/o27-oE2KEPg

Wkrótce kolejne eksperymenty z tymi ciekawymi antenami.

Poprzednie eksperymenty:

https://klubnl.pl/wpr/index.php/2017/11/26/kolejne-proby-z-antena-dipol-ziemny/

https://klubnl.pl/wpr/index.php/2017/08/01/proby-z-antena-dipol-ziemny-o-dlugosci-okolo-600m/

Próby z anteną dipol ziemny