Próby z anteną dipol ziemny o długości około 600m

Udane próby z dipolem ziemnym o długości około 150m zachęciły mnie do eksperymentu z dłuższą anteną o długości około 600m. Jako elektrody zastosowałem z jednej strony ceownik o długości około 1,5m zatopiony na brzegu jeziora a z drugiej uziom przemysłowy.

Antena składała się z dwóch odcinków przewodu jakie akurat miałem dostępne tj. o długości 150m (zwarty na końcach antenowy przewód symetryczny 300Ω) i polowy kabel lekki (PKL) o długości około 600m.

Opór anteny dla prądu stałego wynosił około 1kΩ.

Rezystancja przewodu PKL o długości około 600m wynosiła około 20Ω

Rezystancja przewodu symetrycznego o długości około 150m wynosiła około 70Ω

A więc tylko rezystancja strat dla samych przewodów wynosiła około 90Ω

Wykres impedancji anteny z przełożeniem transformatora 1:4

Wykres impedancji anteny z przełożeniem transformatora 1:9

Wykres impedancji anteny z przełożeniem transformatora 1:16

Przy dipolu ziemnym o długości 600m widoczne są minima i maksima impedancji, które najłatwiej mogę zinterpretować jako rezonansowe. Pierwszy pik występuje około częstotliwości 100kHz i ma impedancję około 200Ω, co można zinterpretować jako wibrator ćwierćfalowy położony na ziemi – długość anteny + pojemności uziomów.

Drugi pik występuje przy częstotliwości około 350kHz i wynosi również około 200Ω i wydaje się tu że wytłumaczeniem jest długość około 5/8lamda dla tej częstotliwości – długość anteny + pojemności uziomów

Impedancja w paśmie 472kHz wynosiła około 450Ω co pozwoliło na eksperyment z nadawaniem i odbiorem w pasmie 630m. Nienajlepszy – letni okres propagacji na falach średnich nie zachęca do takich eksperymentów ze względu na małą liczbę stacji czynnych w paśmie 472kHz ale udało się w systemie WSPR odebrać stacje DK8NI oraz uzyskać raporty od SP5XSB i LA8AV.

SWR mierzony reflektometrem ID-Elektronik (135kHz-10MHz) pokazywał wartość około 1,25. Moc nadajnika przy próbach wynosiła około 28W.

Wydaje się celowe przeprowadzanie następnych eksperymentów z dłuższą anteną o długości ponad 2km, po zakończeniu okresu burzowego na półkuli północnej i zdobyciu odpowiedniej ilości przewodu PKL.

Link do pierwszego eksperymentu z dipolem ziemnym o długości 150m poniżej:

Próby z anteną dipol ziemny