Kolejne próby w paśmie 6470Hz

W dniach 22 i 23 kwietnia 2017 Stefan DK7FC ponowił próby transmisji ebnaut na 6470Hz. Podobnie jak poprzednio, transmisję zdekodował oczywiście Paul Nicholson (850km), jak również Jacek SQ5BPF (900km).

Parametry transmisji 22 kwietnia 2017:

f = 6470.100000 Hz
Start time: 22.Apr.2017   07:00:00 UTC
Symbol period: 40 s
Characters: 2
CRC bits: 32
Coding 16K21A
Duration: 11h, 22m, 40s
Antenna current: 460 mA

Wyjście z dekodera ebnaut (odebrany komunikat „RR”):

found rank 0 ber 4.0039e-01 Eb/N0 4.6 M -1.306843281e+00 [RR] ps [ 0 0 0 0 0]
carrier phase: -15.0
carrier Eb/N0: 4.0
carrier S/N: 14.56 dB in 24.4 uHz
elapsed 36

I parametry transmisji z 23 kwietnia 2017:

f = 6470.100000 Hz
Start time: 23.Apr.2017   05:00:00 UTC
Symbol period: 40 s
Characters: 2
CRC bits: 32
Coding 16K21A
Duration: 11h, 22m, 40s
Antenna current: 460 mA

Wyjście z dekodera ebnaut (odebrany komunikat „RR”, ten sam co 22 kwietnia):

found rank 0 ber 4.0430e-01 Eb/N0 4.2 M -1.500551939e+00 [RR] ps [ 2 30 30 30 30]
carrier phase: 21.9
carrier Eb/N0: 3.8
carrier S/N: 14.34 dB in 24.4 uHz
elapsed 106

Odbiór DK7FC przez SQ5BPF na 6470Hz odległość 900km

Stefan DK7FC nadaje ostatnio z anteny stacjonarnej pomiędzy budynkami na częstotliwości 6470.1Hz, długość fali 46km.

Transmisje Ebnaut były odbierane przez Paula Nicholsona z Anglii i Jacka SQ5BPF (Polska) na odległość 900km (JN49IK do KO02MD).

Zdekodowana transmisja z 13 kwietnia 2017, odebrany komunikat: „GL”.

f = 6470.100000 Hz
Start time: 13.Apr.2017   22:00:00 UTC
Symbol period: 36 s
Characters: 2
CRC bits: 18
Coding 16K21A
Duration: 8h
Antenna current: 460 mA

Wyjście z dekodera ebnaut:

found rank 2 ber 4.0375e-01 Eb/N0 3.3 M -1.230747461e+00 [GL] ps [ 3 -150 -150 -150 -150]
carrier phase: 3.1
carrier Eb/N0: 2.4
carrier S/N: 12.98 dB in 34.7 uHz
elapsed 228

Zdekodowana transmisja z 19 kwietnia 2017, odebrany komunikat: „OK”.

f = 6470.100000 Hz
Start time: 19.Apr.2017   19:00:00 UTC
Symbol period: 30 s
Characters: 2
CRC bits: 20
Coding 16K21A
Duration: 6h, 56m
Antenna current: 460 mA

Wyjście z dekodera ebnaut:

found rank 11 ber 4.3510e-01 Eb/N0 -0.1 M -1.023133636e+00 [OK] ps [ 32 -60 -60 -30 -30]
carrier phase: 8.7
carrier Eb/N0: 1.6
carrier S/N: 12.12 dB in 40.1 uHz
elapsed 218

Transmisje na 6470Hz to ciekawa odmiana w stosunku do 8270Hz, gdzie odbiór jest dużo łatwiejszy.

 

 

 

 

Sukces transmisji na 2970Hz

10 marca 2017 roku Stefan DK7FC przeprowadził próbę nadawania na 2970Hz. Sygnał został odebrany w Todmorden, Anglii przez Paula Nicholsona. Odległość to około 850km!

Powyższe widmo jest efektem sumowania widm o rozdzielczości 1.22uHz z 13:00- 24:00 UTC każdego dnia pomiędzy 20170317 i 20170320. Paul używał dwóch skrzyżowanych anten pętlowych na składową magnetyczną oraz anteny na składową elektryczną, co umożliwiło uzyskanie mocno kierunkowej charakterystyki anteny.

Jest to historyczny moment, ponieważ jest to pierwsza amatorska transmisja w zakresie ULF odebrana z takiej odległości. Odległość to około 9 długości fali, więc daleko poza strefą bliską anteny.

Amatorskie próby w nadawania na bardzo niskich częstotliwościach powinny być również interesujące dla środowiska naukowego, ponieważ większość danych dotyczy częstotliwości większych niż 10kHz, lub zakresu ELF w którym działały stacje wojskowe na 82Hz i 76Hz.

 

Stacje nadające sygnały czasu na falach długich

Wraz z rozwojem techniki wzrasta zapotrzebowanie na dokładny pomiar czasu. Jednym z najłatwiejszych sposobów jest przekazywanie aktualnej informacji o czasie za pomocą fal radiowych. Aby zapewnić stały, pewny i mało zależny od wahań propagacji zasięg stosuje się do tego celu fale długie. Również zastosowane do tego celu odbiorniki są proste technicznie, tanie i przez to powszechnie dostępne. Wzorcowe sygnały czasu na falach długich są kalibrowane za pomocą zegarów atomowych.
Poniżej lista aktywnych stacji długofalowych w służbie czasu:

40kHz JJY-40 Stacja nadająca z Japonii nadaje z góry Otakadoya-yama niedaleko Miyakoji-mura obok Fukushimy. Moc nadajnika to 50kW. Stację można najlepiej odebrać w Polsce w godzinach popołudniowych, między 12:00 a 14:00 czasu lokalnego. Najlepszą porą roku na odbiór są miesiące zimowe.

50kHz RJH63 nadaje z Karanodaru w Rosji, jest to stacja sytemu Beta należąca co wojska. Stację można odebrać o godzinie 12:00 lokalnego czasu zimowego. Wcześniej na tej częstotliwości pracowała stacja RTZ z Irkucka, ale niestety została wyłączona. Również na częstotliwościach 25kHz, 25,10kHz, 25,50kHz, 23kHz i 20,50kHz, pracują sekwencyjnie inne stacje wojskowe nadające sygnał czasu: RJH77 Arkhangelsk, RJH99 Nizhny Novgorod, RJH69 Molodechno, RJH66 Bishkek and RAB99 Khabarovsk i RJH63 Krasnodar.

60kHz MSF Stacja nadaje z ośrodka nadawczego Anthorn w Cumbria Babcock w Wielkiej Brytanii. Moc emitowana 17kW. Stacja nadaje 24 godziny na dobę i jest bardzo dobrze słyszalna w Polsce. Najlepszy odbiór jest tuż po zachodzie słońca.

60kHz JJY-60 Stacja nadaje z Japonii z góry Hagane-yama, w pobliżu granicy Sagi i Fukuoku z mocą nadajnika 50kW. W Polsce ze względu na bliskość stacji MSF z Wielkiej Brytanii nadającej na tej częstotliwości odbiór będzie bardzo trudny.

60kHz WWVB Stacja nadaje z Fort Collins, Colorado z mocą emitowaną 70kW. W Polsce ze względu na bliskość stacji MSF z Wielkiej Brytanii nadającej na tej częstotliwości odbiór będzie bardzo trudny.

66,6kHz RBU Stacja nadaje z Elektrougli z okolic Moskwy, z mocą 10kW. Stacja dość często jest wyłączana. Odbiór bez trudu możliwy jest codziennie.

68,5kHz BPC nadaje z Xi’an w prowincji Shaanxi w Chinach. Najlepszy odbiór około godziny 21-22 czasu lokalnego.

77,5kHz DCF77 Stacja nadaje w Mainflingen w Niemczech z mocą emitowaną 30kW. Stacja nadaje 24 godziny na dobę i jest w Polsce bardzo dobrze słyszalna przez całą dobę.

Oficjalna strona stacji JJY
http://jjy.nict.go.jp/QandA/reference/LFphoto/

ВНИИФТРИ Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений
Niestety na podanej stronie nie ma informacji o nadajnikach.
http://www.vniiftri.ru/index.php/en/

Strona NPL obsługującego nadajnik MSF:
http://www.npl.co.uk/science-technology/time-frequency/products-and-services/time/msf-radio-time-signal

WWVB National Institute of Standards and Technology
https://www.nist.gov/pml/time-and-frequency-division/radio-stations/wwvb

Strona Physikalisch-Technische Bundesanstalt DCF77
http://www.ptb.de/cms/en/ptb/fachabteilungen/abt4/fb-44/ag-442/dissemination-of-legal-time/dcf77.html

National Time Service Center, Chinese Academy of Sciences

http://english.ntsc.cas.cn

Strona Dr Markusa Kuhn z Computer Laboratory University of Cambridge
https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/time/lf-clocks/

Web site of the Irkutsk DXers — historyczne dane o RTZ
http://irkutsk.com/radio/tis.htm

The Russian VLF time-signal stations, “Beta”

http://www.vlf.it/russianvlf/russianvlf.htm

Marcin Skóra SQ2BXI, 31.12.2016