Proste źródło sygnału 1PPS

Proste źródło i rozdzielacz sygnału 1PPS

W praktyce radioamatorskiej przydaje się dokładny wzorzec czasu i częstotliwości. Najtańszym źródłem sygnału odniesienia jest system GPS. W artykule jest opisany prosty bufor i rozdzielacz sygnału 1PPS aby mógł on być użyty przez wiele urządzeń.

Odbiorniki GPS udostępniają sygnał 1PPS, czyli jeden impuls na sekundę z narastającym zboczem dokładnie na początku każdej sekundy. Czasem udostępniają również inne sygnały np. 1kHz, 10kHz, 10MHz lub inne.

Źródłem sygnału 1PPS jest odbiornik GPS uBlox NEO-6M. Użyto taniego gotowego modułu (koszt rzędu 50zł) NEO6MV2, widoczny na Rys 1. Można użyć również innych modułów, pod warunkiem że mają one wyprowadzone wyjście 1PPS.

Rys 1. Moduł z GPS u-blox NEO-6M

Na schemacie Rys 2 pokazany jest schemat rozdzielacza sygnału. Układ 74HC04 działa jako prosty bufor służący rodzieleniu tego sygnału na 4 gniazda BNC oraz sterujący diodą LED sygnalizującą sygnał 1PPS.

Rys 2. Odbiornik GPS i wzmacniacz/bufor dla sygnału 1PPS.

Wejście antenowe modułu GPS zostało wyprowadzone na gniazdo SMA w celu umożliwienia podłączenia anteny zewnętrznej. Antena ta powinna widzieć przynajmniej pare satelitów systemu GPS, wystarczające jest umieszczenie jej na parapecie.

Konfiguracja odbiornika GPS możliwa jest przez port szeregowy RS232-TTL W tym celu zastosowano gotowy moduł USB/RS232-TTL, widoczny w górnej części Rys 3..

Rys 3. Odbiornik w obudowie

Konfigurację wykonujemy za pomocą oprogramowania u-Center firmy u-blox, dostępne tu:

https://www.u-blox.com/en/product/u-center-windows

 

Ponieważ sygnał z odbiornika używany jest w vlfrx-tools, impuls 1PPS został  skrócony za pomocą u-Center do 1ms (standardowo jest to 100ms).

 

Autor: Jacek SQ5BPF