Analiza komunikatów ZEVS podczas inwazji Rosji na Ukrainę

W poprzednim wpisie opublikowałem metodę automatycznego znajdowania tranmisji ZEVS i ich analizę: Analiza komunikatów ZEVS

Szczęśliwie posiadam dane od 25 sierpnia 2021 roku. Dzięki temu mogę sprawdzić czy coś się zmieniło podczas agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

To są szyfrowane komunikaty wojskowe. Raczej nie ma ich sensu analizować, prawda? 🙂

Czytaj dalej Analiza komunikatów ZEVS podczas inwazji Rosji na Ukrainę

Analiza komunikatów ZEVS

Rosja do komunikacji ze swoimi podwodnymi okrętami atomowymi używa komunikacji w paśmie ELF na częstotliwości 82 Hz (tak: herce, nie kiloherce, nie megaherce). Nadajnik nazywa się ZEVS, więcej informacji tu: http://www.vlf.it/zevs/zevs.htm

Na stronie KLUBNL.PL uruchomiłem wiele lat temu grabber pokazujący widmo w okolicach 82Hz dostępny tu: https://klubnl.pl/wpr/index.php/klubnl-pl-grabbers/grabber-zevs-82hz/

Grabber liczy co 60s widmo w zakresie 80-84 Hz i wykonuje z tego wykresy. Pliki z widmem nie są kasowane, więc przez szczęśliwy przypadek dysponuję historią plików od 25 sierpnia 2021 roku do teraz (10 lipca 2022 roku).

A skoro już miałem dane, postanowiłem zrobić analizę jak wyglądają te komunikaty i jak często są nadawane.

Example ZEVS transmission
Widmo przykładowej transmisji ZEVS. Sygnał w okolicy 83.3-83.5Hz to lokalne zakłócenia

Czytaj dalej Analiza komunikatów ZEVS

Rekord odbioru na ULF 2970.1Hz

Stefan DK7FC nadawał 6 kwietnia 2019 o 20:25 UTC na 2970.1Hz. Moc 487W, anteną był dipol ziemny o długości 1130m. Parametry transmisji ebnaut:

f = 2970.1 Hz
Start time: 06.APR.2019  20:25:00.3 UTC
Symbol period: 6 s
Characters: 7
CRC bits: 16
Coding 16K21A
Antenna current: 2.4 A
Duration: 02:04:48 [hh:mm:ss]

Sygnał był odbierany przez Jacka / SQ5BPF w Warszawie KO02md, odległość to 976km!

Po optymalizacji filtrowania sygnał dekodowany był tak:

sq5bpf@jitter:/stuff2/sq5bpf/vlf_stefan2$ vtcat -p < stefan_2970_1 | vtfilter -a th=4 -h bp,f=2970,w=2200 > ../vlf_stefan2/pliktmp6


sq5bpf@jitter:/stuff2/sq5bpf/vlf_stefan2$ vtblank -v -d0.0007 -a20 -t 50 < pliktmp6 | vtmult -f 2970.1 | vtresample -r 240 | vtresample -r 10 |vtraw -oa | ebnaut -dp16K21A -r10 -c2 -v -k16 -S6 -N7 -PS -L 50000


vtblank: selected channel: 1 = -:1
vtblank: channels: 1, sample_rate: 48000
vtblank: hfactor: 0.000e+00
vtblank: afactor: 20.000
initial reference phase -89.4 amplitude 7.496e-04
phase 0 0 0 0 0
vtblank: end of input
vtblank: dropsum 0 64750004, nfp 359999999
vtblank: dropfactor 0 1.799e-01
found rank 14143 ber 4.2548e-01 Eb/N0 -2.5 M -2.143712342e-02 ph 0 0,0,0,0 [DK7FC/P]
carrier phase: -10.6 deg
carrier Eb/N0: -0.4 dB
carrier Es/N0: -15.33 dB
carrier S/N: 15.63 dB in 133.5 uHz, -23.11 dB in 1Hz, -57.09 dB in 2.5kHz
elapsed 92

Komunikat który był nadawany to: DK7FC/P

Link do maila Stefana DK7FC:

https://klubnl.pl/rsgb_lf_group-archives/html/rsgb_lf_group/2019-04/msg00042.html