Tymczasowy grabber SQ5BPF do testów Stefana DK7FC na 17.4701Hz

Grabber 17470.1Hz do testów Stefana DK7FC u Jacka SQ5BPF , QTH Warszawa KO02md biny 92.6uHz krok czasu 1 godzina

Wykres o średniej znormalizowanej do stałej wartości:

Zobacz też inne grabbery:
Grabber SQ5BPF 8270Hz QTH Warszawa KO02md biny 92.6uHz krok czasu 1 godzina
Grabber SQ5BPF 6470Hz QTH Warszawa KO02md biny 92.6uHz krok czasu 1 godzina
Grabber SQ5BPF 5170Hz QTH Warszawa KO02md biny 92.6uHz krok czasu 1 godzina
Grabbery KLUBNL.PL
Lista Grabberów VLF/LF/MF