Odbiór Świątecznej transmisji SAQ na 17.2kHz (rok 2021)

Świąteczna transmisja SAQ 24 grudnia 2021 8:00 UTC

Antena aktywna składową elektryczną, odbiornik vlfrx-tools i Spectrum LAB.

Na nagraniu widać że pomiędzy symbolami też jest nadawana słaba nośna. Jest tak ponieważ układ kluczujący nie wyłącza nośnej w całości, przy podniesionym kluczu nadawane jest około 2kW.

QTH Jacek / SQ5BPF Warszawa KO02md

Nadano komunikat:

THIS IS GRIMETON RADIO STATION/SAQ IN A TRANSMISSION USING THE ALEXANDERSON 200KW ALTERNATOR ON 17.2KHZ. = WE WISH YOU ALL A MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR. = SIGNED WORLD HERITAGE GRIMETON RADIO STATION AND THE ALEXANDER GRIMETON FRIENDSHIP ASSOCIATION.= FOR QSL INFO PLEASE READ OUR WEBSITE ALEXANDER.N.SE. DE SAQ SAQ SK