Pierwszy odbiór sygnału 8270Hz pomiędzy Kanadą a Polską

Joe VO1NA nadawał 21 grudnia 2017 na 8270.0075Hz. Udało sie go pomyślnie odebrać w Warszawie (Jacek/SQ5BPF), odległość to około 5100km. Jest to pierwszy pomyślny odbiór transmisji na 8270Hz pomiędzy Kanadą a Polską.

Zastosowano transmisję ebnaut z parametrami: 1 znak, kodowanie 16K21A, 8 bitowe CRC, 60s per symbol, start 21:00 UTC.

Transmisja została najpierw zdekodowana przez Paula Nicholsona z odbiorników udostępnianych za pomoca jego strony: http://abelian.org/vlf/

Potem zdekodowałem to sam, co dało trochę lepszy sygnał (sygnał do strony Paula jest kompresowany stratnie za pomocą vorbis). WYnik pracy dekodera (wiadomośc to “S”):

found rank 0 ber 4.3382e-01 Eb/N0 1.3 M -3.196489811e-01 [S] ps [ 3 -150 -150 -150 -150]
carrier phase: -0.9 deg
carrier Eb/N0: 2.0 dB
carrier Es/N0: -17.78 dB
carrier S/N: 9.57 dB in 30.6 uHz, -35.57 dB in 1Hz, -69.55 dB in 2.5kHz
elapsed 50

Ten sygnał został zdekodowany przez Paula z innych udostępnionych odbiorników (orginalny mail: https://klubnl.pl/rsgb_lf_group-archives/html/rsgb_lf_group/2017-12/msg00290.html ):

Date: Fri, 22 Dec 2017 09:43:00 +0000
From: Paul Nicholson 
Reply-To: [email protected]
To: [email protected]
Subject: Re: LF: VLF NA Ebnaut


VO1NA wrote:

> 2100 utc tonight [21st], 16K21A, CRC-8, one character,
> 544 symbols, 1 minute each, 8270.0075 Hz.

Todmorden (3575 km)
-------------------

Decoded easily. Eb/N0 +11.1 dB, S/N -26.52 dB in 1Hz,
-60.50 dB in 2.5kHz, rank 0, BER 32%, constant reference phase.

Good quality signal, stable and strong - over 10dB to spare at
the decoder.

Bielefeld (4301.5 km DL4YHF)
----------------------------

Decoded easily. Eb/N0 +4.7 dB, S/N -32.91 dB in 1Hz,
-66.89 dB in 2.5kHz, rank 0, BER 41%, constant reference phase.

First Canada to Germany VLF decode, I think.

Perhaps Stefan also decodes? Distance is slightly greater
at 4419.8 km.

Wolf's receiver has been working very well the last few days.
Wonder if some improvement has been made?

Warsaw (5096.6 km SQ5BPF)

-------------------------

Decoded easily. Eb/N0 +1.0 dB, S/N -36.58 dB in 1Hz,
-70.56 dB in 2.5kHz, rank 5, BER 44%, constant reference phase.

First Canada to Poland VLF decode.

Cumiana
-------

Unfortunately off line, timing problems, system being re-installed.

--

What a great result!

Will send the decode off-list to confirm, but it is most unlikely to
be false given the strong signal and the same decode at three
sites.

--
Paul Nicholson
--