Rekordowa odległość dla transmisji VLF za pomocą dipola ziemnego

Ostatnio przeprowadziliśmy pomyślne próby nadawania na 8270Hz za pomocą dipola ziemnego.

Jest to pierwsza amatorska transmisja VLF nadana z Polski i odebrana poza granicami naszego kraju. Jest to również rekord odległości dla nadawania w tym paśmie z dipola ziemnego – ponad 1330km.

Opis Paula Nicholsona: https://klubnl.pl/rsgb_lf_group-archives/html/rsgb_lf_group/2019-03/msg00025.html

Link do listy kamieni milowych VLF: http://abelian.org/vlf/amateur-radio/

Najprawdopodobniej jest to pierwszy sygnał VLF nadawany z Polski po II wojnie światowej. Jeśli były jakieś transmisje wojskowe to nie są nam znane. Przed wojną w paśmie tym pracowała Radiostacja Transatlantycka Babice (znaki wywoławcze: AXO/AXL/SPO/SPL), o konstrukcji podobnej do Grimeton/SAQ.

Lista kamieni milowych VLF/LF/MF

Paul Nicholson opublikował listę kamieni milowych VLF (i trochę LF/MF):

http://abelian.org/vlf/amateur-radio/

Ciekawie jest obserwować jak rozwija się to pole. W roku 2010 odebranie nośnej (nadawanej sporą mocą i z wielkiej anteny) 900km dalej było nie lada osiągnięciem. W 2017 za pomocą dużo mniejszych anten można swobodnie przesyłać wieloznakowe wiadomości.