Aktywność stacji SAQ na 17,2kHz z okazji Międzynarodowego Dnia Narodów Zjednoczonych ONZ

Z okazji Międzynarodowego Dnia Narodów Zjednoczonych ONZ w dniu 24 października będzie aktywna stacja SAQ na 17,2kHz z Grimeton w Szwecji. Początek transmisji 18:30 (16:30 UTC), emisja CW. Karty QSL za nasłuch nie będą wysyłane.