Grabber VLF 8270Hz QRSS600 SQ5BPF

Tymczasowy grabber VLF 8270Hz dla QRSS600 QTH Warszawa KO02md, właściciel Jacek SQ5BPF

Antena PA0RDT mini-whip, grabber działa na starym terminalu Neoware, uplink przez siec GSM.