Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

Re: LF: F6AFJ 19-03.jpg

To: [email protected]
Subject: Re: LF: F6AFJ 19-03.jpg
From: henny van elst <[email protected]>
Date: Fri, 20 Mar 2009 08:59:12 +0100
References: <[email protected]> <[email protected]>
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
F1AFJ,
pa3cpm
sri Jean-Pierre,
73s
----- Original Message ----- From: ""Jean-Pierre Méré (F1AFJ)"" <[email protected]>
To: <[email protected]>
Sent: Thursday, March 19, 2009 10:44 PM
Subject: Re: LF: F6AFJ 19-03.jpg


Hi Henny ,
TNX for capture , my call are F1AFJ not F6AFJ !!!! hi hi
73 qro Jean-Pierre f1afj

henny van elst a écrit :
Hi Jean-Pierre and All,
strong signal 137khz
    Henny pa3cpm
best 73s
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
F6AFJ 19-03.jpg

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden afgehandeld.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.0.238 / Virus Database: 270.11.18/2008 - Release Date: 03/17/09 16:25:00


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>