Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

LF: F6AFJ 19-03.jpg

To: blacksheep <[email protected]>
Subject: LF: F6AFJ 19-03.jpg
From: henny van elst <[email protected]>
Date: Thu, 19 Mar 2009 21:06:53 +0100
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
Hi Jean-Pierre and All,
strong signal 137khz
    Henny pa3cpm
best 73s
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
F6AFJ 19-03.jpg

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden afgehandeld.

Attachment: F6AFJ 19-03.jpg
Description: JPEG image

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>