Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

Re: LF: capture 137777Khz 20-03-2015

To: blacksheep <[email protected]>
Subject: Re: LF: capture 137777Khz 20-03-2015
From: [email protected]
Date: Fri, 20 Mar 2015 20:53:23 -0230 (NDT)
In-reply-to: <[email protected]>
References: <[email protected]>
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
Thanks Henny.  Very poor condx compared with your excellent copies in
the past.

73
Joe VO1NA

On Fri, 20 Mar 2015, henny wrote:

Gm LF,
Capture 137777Khz
Henny pa3cpm
73's to All
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
capt00036

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het 
verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de 
beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden 
afgehandeld.
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>