Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

LF: capture 137777 29-04

To: "blacksheep" <[email protected]>
Subject: LF: capture 137777 29-04
From: "henny" <[email protected]>
Date: Tue, 29 Apr 2014 09:40:54 +0200
Authentication-results: mx.google.com; spf=neutral (google.com: [email protected] does not designate permitted sender hosts) smtp.mail=[email protected]
Delivered-to: [email protected]
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
Gm Joe,LF
Nice capture 137777
Henny pa3cpm
best 73's to All...
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
29-04

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden afgehandeld.

Attachment: 29-04.jpg
Description: JPEG image

No virus found in this message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 2014.0.4570 / Virus Database: 3920/7406 - Release Date: 04/28/14

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>