Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

LF: LF T/A [137kHz]

To: [email protected]
Subject: LF: LF T/A [137kHz]
From: F1AFJ <[email protected]>
Date: Tue, 29 Apr 2014 10:14:59 +0200
Authentication-results: mx.google.com; spf=neutral (google.com: [email protected] does not designate permitted sender hosts) smtp.mail=[email protected]
Delivered-to: [email protected]
In-reply-to: <[email protected]>
References: <[email protected]>
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
User-agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Thunderbird/24.4.0
Hello all on LF !

Last night , good copy of VO1NA , and traces of WD2XES ,
see on capture , or my grabber at :
http://jpmere.online.fr/Grabber/Grabber.htm

73 , Jean-Pierre f1afj Le 29/04/2014 09:40, henny a écrit :
Gm Joe,LF
Nice capture 137777
Henny pa3cpm
best 73's to All...
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
29-04

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden afgehandeld.

No virus found in this message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 2014.0.4570 / Virus Database: 3920/7406 - Release Date: 04/28/14


Attachment: Capt_1081.jpg
Description: JPEG image

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>