Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

Re: LF: 137.777 30-01

To: blacksheep <[email protected]>
Subject: Re: LF: 137.777 30-01
From: [email protected]
Date: Thu, 30 Jan 2014 09:15:54 -0330 (NST)
Authentication-results: mx.google.com; spf=neutral (google.com: 195.171.43.25 is neither permitted nor denied by best guess record for domain of [email protected]) smtp.mail=[email protected]
Delivered-to: [email protected]
In-reply-to: <[email protected]>
References: <[email protected]>
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
Hi Henny,

A lovely copy! The TX will be set for  5 watts tonight for QRP.

Thanks
Joe VO1NA

On Thu, 30 Jan 2014, henny wrote:

Gm Joe,LF
Nice capture 137.777
Henny pa3cpm
73,
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
capt00019

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het 
verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de 
beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden 
afgehandeld.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>