Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

LF: Re: captur f8boj.jpg

To: <[email protected]>
Subject: LF: Re: captur f8boj.jpg
From: "Claude Berthebaud" <[email protected]>
Date: Wed, 15 Jul 2009 23:38:30 +0200
References: <[email protected]>
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
Bonsoir Henny.
and LF group..
Thank you for control. J'espere a QSO on the tape one of those happy days
good night
Claude F8boj
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, July 15, 2009 10:39 PM
Subject: LF: captur f8boj.jpg

Hi LF,
Capture F8BOJ
Henny pa3cpm
best 73s
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
captur f8boj.jpg

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden afgehandeld.
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>