Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

Re: LF: E-mail met bijlage (attachment): na3006.jpg

To: [email protected]
Subject: Re: LF: E-mail met bijlage (attachment): na3006.jpg
From: [email protected]
Date: Mon, 30 Jun 2008 09:08:33 -0230 (NDT)
In-reply-to: <[email protected]>
References: <[email protected]>
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
Hi Henny.  The keyer was sending "N" on the hour at QRSS120.
This appears to be what you captured.

Congrats and thanks
Joe VO1NA

On Mon, 30 Jun 2008, henny van elst wrote:

hi joe
the same capture with speclab.
henny cpm
best 73s


Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
na3006.jpg

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het 
verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de 
beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden 
afgehandeld.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>