Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

LF: Re: SV: O copy in Sweden (Intern)

To: [email protected]
Subject: LF: Re: SV: O copy in Sweden (Intern)
From: "Johan Bodin" <[email protected]>
Date: Fri, 27 Sep 2002 20:41:00 +0200
References: <[email protected]or.no>
Reply-to: [email protected]
Sender: <[email protected]>
LA8AK wrote:

Hei

undrer hvor mange som er aktive på 136kHz i Sverige?
Hej Jan-Martin,

SM6BHZ är mycket aktiv just nu. Förutom jag själv har SM6PXJ,
SM6OEW, SM7EUF (?) och SM3UWS varit i luften,  kanske fler.
Jag vet inte om de är QRV nu. Det har också varit en del aktivitet
från OZ, OZ1KMR och några till.

73
Johan SM6LKM

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>