Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

RE: LF: capture 17-03-2015

To: "[email protected]" <[email protected]>
Subject: RE: LF: capture 17-03-2015
From: Bob Raide <[email protected]>
Date: Tue, 17 Mar 2015 10:56:57 -0400
Importance: Normal
In-reply-to: <[email protected]>
References: <[email protected]>
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
Henny;
Been a long time since I been on!  Thanks for great capture-always good to here from you.
I will move up .0001 in freq next time to make sure don't get in way of Dexter or anyone-73-Bob  WE2XEB in WNY
 

From: [email protected]
To: [email protected]
Date: Tue, 17 Mar 2015 09:44:33 +0100
Subject: LF: capture 17-03-2015

Gm LF,
Capture 137 Khz
Henny pa3cpm
73's
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
capture 17-03-2015

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden afgehandeld.
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>