Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

LF: capt Zevs

To: "blacksheep" <[email protected]>
Subject: LF: capt Zevs
From: "henny" <[email protected]>
Date: Wed, 3 Dec 2014 11:12:06 +0100
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
Gm LF,
Nice Capture Zevs,
Henny pa3cpm
best 73's...
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
capt4129

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden afgehandeld.

Attachment: capt4129.jpg
Description: JPEG image

Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2015.0.5557 / Virusdatabase: 4235/8672 - datum van uitgifte: 12/03/14

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • LF: capt Zevs, henny <=