Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

LF: E-mail met bijlage (attachment): joe 29-07

To: "blacksheep" <[email protected]>
Subject: LF: E-mail met bijlage (attachment): joe 29-07
From: "henny" <[email protected]>
Date: Tue, 29 Jul 2014 10:11:30 +0200
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
Gm Joe,LF
Nice capture Vo1na,137.777
Henny pa3cpm
best 73's to All.
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
joe 29-07

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden afgehandeld.

Attachment: joe 29-07.jpg
Description: JPEG image

No virus found in this message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 2014.0.4716 / Virus Database: 3986/7938 - Release Date: 07/28/14

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • LF: E-mail met bijlage (attachment): joe 29-07, henny <=