Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

LF: Re: capt 23-04 VO1NA

To: [email protected]
Subject: LF: Re: capt 23-04 VO1NA
From: f6hcc 56 <[email protected]>
Date: Wed, 23 Apr 2014 11:31:27 +0200
Authentication-results: mx.google.com; spf=neutral (google.com: [email protected] does not designate permitted sender hosts) smtp.mail=[email protected]
Cc: FR_LW liste <[email protected]>
Delivered-to: [email protected]
References: <[email protected]>
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
GM Joe, all,
 
Yes, also in Brittany, excellent copy during all the night, FB !
 
(hour in UTC+2)
 
Signal loss around 05:30 / 06:00 utc  (sunrise 05:08 utc)
 
 
This evening (20:30 utc) I transmit on 476.165 kHz in QRSS 10 and after 22:00 utc test in QRSS 60 until 07:00 utc
 
73, Jean / F6HCC / in87hs 
 
 
----- Original Message -----
From: henny
Sent: Wednesday, April 23, 2014 10:19 AM
Subject: LF: capt 23-04

Gm Joe,LF
Capture 137.777
Henny pa3cpm
73,
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
capt 23-04

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden afgehandeld.


No virus found in this message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 2014.0.4355 / Virus Database: 3882/7378 - Release Date: 04/22/14

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>