Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

LF: 137777

To: "blacksheep" <[email protected]>
Subject: LF: 137777
From: "henny" <[email protected]l>
Date: Fri, 3 Jan 2014 08:34:46 +0100
Authentication-results: mx.google.com; spf=neutral (google.com: 195.171.43.25 is neither permitted nor denied by best guess record for domain of [email protected]) smtp.mail=[email protected]
Delivered-to: [email protected]
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
Gm Bob,LF
 
The capture
henny cpm
73.,
 
 
 
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
capt00077

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden afgehandeld.

Attachment: capt00077.jpg
Description: JPEG image

No virus found in this message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 2014.0.4259 / Virus Database: 3658/6969 - Release Date: 01/02/14

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>