Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

LF: RE: 74550 12-09

To: henny <[email protected]>, "[email protected]" <[email protected]>, Bob Raide <[email protected]>
Subject: LF: RE: 74550 12-09
From: Bob Raide <[email protected]>
Date: Mon, 9 Dec 2013 09:48:25 -0500
Authentication-results: mx.google.com; spf=neutral (google.com: 195.171.43.25 is neither permitted nor denied by best guess record for domain of [email protected]) smtp.mail=[email protected]
Delivered-to: [email protected]
Importance: Normal
In-reply-to: <[email protected]>
References: <[email protected]>
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
Thanks Henny;
Shows the OPERA signal clearly.  Also shows band was only open sporadically.  Markus was able to get five decodes despite the conditions not being optimal. 
Thanks and keep up the good work-Bob
 

From: [email protected]
To: [email protected]
Subject: 74550 12-09
Date: Mon, 9 Dec 2013 08:56:41 +0100

Gm Bob,LF
The traces on 74550
henny cpm
73.
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
capt24

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden afgehandeld.
<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • LF: RE: 74550 12-09, Bob Raide <=