Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

LF: XKO 09-01.jpg

To: "blacksheep" <[email protected]>
Subject: LF: XKO 09-01.jpg
From: "henny van elst" <[email protected]>
Date: Sun, 9 Jan 2011 10:31:55 +0100
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
Gm Dex,LF
only traces,
Henny pa3cpm
73's
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
XKO 09-01.jpg

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden afgehandeld.

Attachment: XKO 09-01.jpg
Description: JPEG image

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • LF: XKO 09-01.jpg, henny van elst <=