Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

LF: SM6BHZ 09-10.jpg

To: "blacksheep" <[email protected]>
Subject: LF: SM6BHZ 09-10.jpg
From: "henny van elst" <[email protected]>
Date: Sat, 9 Oct 2010 00:39:36 +0200
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
Hi LF
strong signal SM6BHZ
Henny cpm
73s
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
SM6BHZ 09-10.jpg

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden afgehandeld.

Attachment: SM6BHZ 09-10.jpg
Description: JPEG image

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • LF: SM6BHZ 09-10.jpg, henny van elst <=