Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

LF: 8970 6470.jpg

To: "blacksheep" <[email protected]>
Subject: LF: 8970 6470.jpg
From: "henny van elst" <[email protected]>
Date: Sat, 23 Oct 2010 16:44:54 +0200
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
Hi Stefan,LF
Nice signal on 8.970 Khz and 6.470 Khz,
on 5.170 Khz only Qrm,
henny pa3cpm
best 73s to All.
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
8970 6470.jpg

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden afgehandeld.

Attachment: 8970 6470.jpg
Description: JPEG image

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>