Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

LF: OSSI 17-12.jpg

To: blacksheep <[email protected]>
Subject: LF: OSSI 17-12.jpg
From: henny van elst <[email protected]>
Date: Thu, 17 Dec 2009 10:06:56 +0100
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
Hello LF,
Strong signal Ossi,
best 73s
henny cpm...........
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
OSSI 17-12.jpg

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden afgehandeld.

Attachment: OSSI 17-12.jpg
Description: JPEG image

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>