Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

Re: LF: DTL 27-10.jpg

To: <[email protected]>
Subject: Re: LF: DTL 27-10.jpg
From: "Andrey rn3agc" <[email protected]>
Date: Tue, 27 Oct 2009 14:18:17 -0000
References: <[email protected]> <[email protected]>
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
Hello Nicolas, Henny,
Propagation now good, but the big level QRN because of thunder-storms in the 
Mediterranean.

73 Andrey
Thanx Henny,beacon to RN3AGC's grabber without success last night.

F4DTL Nicolas
-----E-mail d'origine-----
De : henny van elst <[email protected]>
A : blacksheep <[email protected]>
Envoyé le : Mardi, 27 Octobre 2009 10:58
Sujet : LF: DTL 27-10.jpgHi LF,
Capture DTL
Henny pa3cpm
73s
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
DTL 27-10.jpg

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden afgehandeld.<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>