Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

LF: XGJ 23-09.jpg

To: blacksheep <[email protected]>
Subject: LF: XGJ 23-09.jpg
From: henny van elst <[email protected]>
Date: Wed, 23 Sep 2009 08:46:41 +0200
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
Hello Warren,LF
Capture one string,
Henny pa3cpm
best 73s
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
XGJ 23-09.jpg

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden afgehandeld.

Attachment: XGJ 23-09.jpg
Description: JPEG image

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>