Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

Re: LF: WPF 05-07.jpg

To: [email protected]
Subject: Re: LF: WPF 05-07.jpg
From: "Jean-Pierre Méré (F1AFJ)" <[email protected]>
Date: Sun, 05 Jul 2009 11:16:12 +0200
In-reply-to: <[email protected]>
References: <[email protected]>
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
User-agent: Thunderbird 2.0.0.22 (Windows/20090605)
Hi Henny ,
Very good capture ! FB
here many many qrn last night
73 Jean-Pierre f1afj

henny van elst a écrit :
Hi,LF,
capture WPF
Henny pa3cpm
73s
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
WPF 05-07.jpg

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het 
verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de 
beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden 
afgehandeld.

------------------------------------------------------------------------

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>