Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

LF: unid 18-07.jpg

To: blacksheep <[email protected]>
Subject: LF: unid 18-07.jpg
From: henny van elst <[email protected]>
Date: Sat, 18 Jul 2009 18:56:12 +0200
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
Hi LF,
traces 137khz o2:30 utc
henny pa3cpm
73s
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
unid 18-07.jpg

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden afgehandeld.

Attachment: unid 18-07.jpg
Description: JPEG image

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • LF: unid 18-07.jpg, henny van elst <=