Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

LF: Re: AGC 03-03.jpg

To: <[email protected]>
Subject: LF: Re: AGC 03-03.jpg
From: "Andrey rn3agc" <[email protected]>
Date: Wed, 4 Mar 2009 16:09:47 -0000
References: <[email protected]>
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
Hello Henny, Jean-Pierre,
Thanks for the reports!

73
Andrey RN3AGC in KO85SV


Hello All,
capure AGC
Henny pa3cpm
best 73s
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
AGC 03-03.jpg

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden afgehandeld.


<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>