Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

LF: XGJ 24-03

To: blacksheep <[email protected]>
Subject: LF: XGJ 24-03
From: henny van elst <[email protected]>
Date: Tue, 24 Mar 2009 09:04:50 +0100
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
Hello Warren Lf,
capture XGJ
Henny cpm
73s
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
XGJ 24-03.jpg

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden afgehandeld.

Attachment: XGJ 24-03.jpg
Description: JPEG image

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • LF: XGJ 24-03, henny van elst <=