Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

Re: LF: E-mail met bijlage (attachment): vo1na30-08.jpg

To: [email protected]
Subject: Re: LF: E-mail met bijlage (attachment): vo1na30-08.jpg
From: [email protected]
Date: Sat, 30 Aug 2008 17:09:22 -0230 (NDT)
In-reply-to: <[email protected]>
References: <[email protected]>
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
Hello Henny and Victor,

Thank-you both for monitoring the beacon over the last weeks.
It is amazing how often you were able to get captures, some
of which were quite strong.

73
Joe VO1NA

On Sat, 30 Aug 2008, henny van elst wrote:

hi joe
verry little traces 187

henny pa3cpm
73s

Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
vo1na30-08.jpg

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het 
verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de 
beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden 
afgehandeld.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>