Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

LF: Fw: E-mail met bijlage (attachment): vo1na0707.jpg

To: <[email protected]>
Subject: LF: Fw: E-mail met bijlage (attachment): vo1na0707.jpg
From: "henny van elst" <[email protected]>
Date: Mon, 7 Jul 2008 09:28:12 +0200
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
 
----- Original Message -----
Sent: Monday, July 07, 2008 9:25 AM
Subject: E-mail met bijlage (attachment): vo1na0707.jpg

hi joe,
 
just a little trace
73 henny pa3cpm
 
 
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
vo1na0707.jpg

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden afgehandeld.

Attachment: vo1na0707.jpg
Description: JPEG image

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • LF: Fw: E-mail met bijlage (attachment): vo1na0707.jpg, henny van elst <=