Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

LF: E-mail met bijlage (attachment): captvo1na0507.jpg

To: <[email protected]>
Subject: LF: E-mail met bijlage (attachment): captvo1na0507.jpg
From: "henny van elst" <[email protected]>
Date: Sat, 5 Jul 2008 08:36:02 +0200
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
hi joe,
 
the same capture with speclab,
best 73s
henny cpm
 
 
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
captvo1na0507.jpg

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden afgehandeld.

Attachment: captvo1na0507.jpg
Description: JPEG image

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>