Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

LF: E-mail met bijlage (attachment): vo1na1606specl.jpg

To: <[email protected]>
Subject: LF: E-mail met bijlage (attachment): vo1na1606specl.jpg
From: "henny van elst" <[email protected]>
Date: Mon, 16 Jun 2008 09:35:02 +0200
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
capture with speclab. joe,
 
henny pa3cpm
73s
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
vo1na1606specl.jpg

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden afgehandeld.

Attachment: vo1na1606specl.jpg
Description: JPEG image

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • LF: E-mail met bijlage (attachment): vo1na1606specl.jpg, henny van elst <=