Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

Re: LF: E-mail met bijlage (attachment): vo1na1906.jpg

To: [email protected]
Subject: Re: LF: E-mail met bijlage (attachment): vo1na1906.jpg
From: [email protected]
Date: Thu, 19 Jun 2008 15:02:45 -0230 (NDT)
In-reply-to: <[email protected]>
References: <[email protected]>
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
Hello Henny,

There does appear to be something in your capture. Will continue TX
operation QRSS120 on 187.37475 kHz.  10 watts 0.4 A to 100m wire
at 10 metres average height.

All reports are most welcomed.

73
Joe VO1NA

On Thu, 19 Jun 2008, henny van elst wrote:

hi joe one (n) ?
qrss90
henny pa3cpm
best 73s


Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
vo1na1906.jpg

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het 
verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de 
beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden 
afgehandeld.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>