Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

Re: LF: E-mail met bijlage (attachment): vo1na0606.jpg

To: [email protected]
Subject: Re: LF: E-mail met bijlage (attachment): vo1na0606.jpg
From: [email protected]
Date: Fri, 6 Jun 2008 08:47:15 -0230 (NDT)
In-reply-to: <[email protected]>
References: <[email protected]>
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
Hello Henny,

Your argo capture is consistent with the TX operation.  Congrats on
receiving the signals two days in a row!

73
Joe VO1NA

On Fri, 6 Jun 2008, henny van elst wrote:

capture vo1na ?

henny pa3cpm
best 73s


Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
vo1na0606.jpg

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het 
verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de 
beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden 
afgehandeld.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>