Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

Re: LF: E-mail met bijlage (attachment): capt vo1na2306.jpg

To: [email protected]
Subject: Re: LF: E-mail met bijlage (attachment): capt vo1na2306.jpg
From: [email protected]
Date: Mon, 23 Jun 2008 17:51:27 -0230 (NDT)
In-reply-to: <[email protected]>
References: <[email protected]>
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
Hi Benny,

Good captures, considering its summer and the very low ERP.

73 and thank-you

Joe VO1NA

On Mon, 23 Jun 2008, henny van elst wrote:

hi joe,
capt with speclab.

73s
henny pa3cpmHet bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
capt vo1na2306.jpg

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het 
verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de 
beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden 
afgehandeld.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>