Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

LF: E-mail met bijlage (attachment): ew6gb.jpg

To: <[email protected]>
Subject: LF: E-mail met bijlage (attachment): ew6gb.jpg
From: "henny van elst" <[email protected]>
Date: Wed, 26 Mar 2008 22:16:44 +0100
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
capture ew6gb
henny pa3cpm
best 73s
 
 
 
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
ew6gb.jpg

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden afgehandeld.

Attachment: ew6gb.jpg
Description: JPEG image

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • LF: E-mail met bijlage (attachment): ew6gb.jpg, henny van elst <=