Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

Re: LF: E-mail met bijlage (attachment): na0608.jpg

To: [email protected]
Subject: Re: LF: E-mail met bijlage (attachment): na0608.jpg
From: [email protected]
Date: Wed, 6 Aug 2008 09:05:20 -0230 (NDT)
In-reply-to: <[email protected]>
References: <[email protected]>
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
Thanks again, Henny.  Considering the low ERP and the summer QRN, your
receptions are remarkable!

73
Joe VO1NA

On Wed, 6 Aug 2008, henny van elst wrote:

hi joe,

the same capture with speclab.
henny cpm
best 73s


Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
na0608.jpg

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het 
verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de 
beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden 
afgehandeld.

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>