Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

Re: LF: AFJ 06-07.jpg

To: [email protected]
Subject: Re: LF: AFJ 06-07.jpg
From: "Jean-Pierre Méré (F1AFJ)" <[email protected]>
Date: Mon, 06 Jul 2009 11:40:11 +0200
In-reply-to: <[email protected]>
References: <[email protected]>
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
User-agent: Thunderbird 2.0.0.22 (Windows/20090605)
Tnx Henny ,

73 J-P f1afj

henny van elst a écrit :
Hi Jean-Pierre,LF
Strong signal and nice capture,
Henny pa3cpm
Best 73s
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
AFJ 06-07.jpg

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het 
verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de 
beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden 
afgehandeld.

------------------------------------------------------------------------

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • LF: AFJ 06-07.jpg, henny van elst
    • Re: LF: AFJ 06-07.jpg, "Jean-Pierre Méré (F1AFJ)" <=