Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

LF: CAPTURE VO1NA 06-03-15

To: "blacksheep" <[email protected]>
Subject: LF: CAPTURE VO1NA 06-03-15
From: "henny" <[email protected]>
Date: Fri, 6 Mar 2015 11:55:18 +0100
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
Gm Joe,LF
Nice capture 137777
Henny cpm
73's
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
capt00009

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden afgehandeld.

Attachment: capt00009.jpg
Description: JPEG image

Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2015.0.5645 / Virusdatabase: 4299/9236 - datum van uitgifte: 03/06/15

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • LF: CAPTURE VO1NA 06-03-15, henny <=