Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

LF: 137777 vo1na 05-03-15

To: "blacksheep" <[email protected]>
Subject: LF: 137777 vo1na 05-03-15
From: "henny" <[email protected]>
Date: Thu, 5 Mar 2015 11:18:56 +0100
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
Gm Joe,LF
The Capture,
73's to All
Henny cpm...
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
capt00021

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden afgehandeld.

Attachment: capt00021.jpg
Description: JPEG image

Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2015.0.5645 / Virusdatabase: 4299/9230 - datum van uitgifte: 03/05/15

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>
  • LF: 137777 vo1na 05-03-15, henny <=