Return to KLUBNL.PL main page

rsgb_lf_group
[Top] [All Lists]

LF: capture 137777Khz 20-03-2015

To: "blacksheep" <[email protected]>
Subject: LF: capture 137777Khz 20-03-2015
From: "henny" <[email protected]>
Date: Fri, 20 Mar 2015 11:05:32 +0100
Reply-to: [email protected]
Sender: [email protected]
Gm LF,
Capture 137777Khz
Henny pa3cpm
73's to All
Het bericht kan nu met het volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:
capt00036

Opmerking: Sommige e-mailprogramma's staan ter beveiliging tegen virussen het verzenden of ontvangen van bepaalde bestandsbijlagen niet toe. Controleer de beveiligingsinstellingen voor uw e-mail als u wilt weten hoe bijlagen worden afgehandeld.

Attachment: capt00036.jpg
Description: JPEG image

Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2015.0.5751 / Virusdatabase: 4311/9336 - datum van uitgifte: 03/19/15

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>